Första dagligvarukedjan att KRAV-märka hela köttavdelningen